Người Tuổi Hợi Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

Người Tuổi Hợi Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

[a*_1]


1. Sinh năm Tân Hợi: 1971 và 2031, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Kỷ Hợi hợp với các màu: Vàng, Trắng, Nâu đất.
– Tuổi Kỷ Hợi mệnh Kim hợp với các màu: Đỏ, Cam, Hồng.

2. Sinh năm Kỷ Hợi: 1959 và 2019, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Kỷ Hợi hợp với các màu: Đen, Xanh lam, Xanh lam nhạt, Xanh lục.
– Người tuổi Quý Hợi mệnh mộc hợp với các màu: Vàng sậm, Nâu đất, Trắng bạc, Vàng nhạt.

3. Sinh năm Quý Hợi: 1983 và 2043, Ngũ hành tương khắc.
– Tuổi Kỷ Hợi mệnh Thủy hợp với các màu: Xanh lam, Đen, Trắng.
– Tuổi Kỷ Hợi hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu đất, Nâu nhạt

4. Sinh năm Ất Hợi: 1995 và 2055, Ngũ hành thuộc Hỏa.
– Tuổi Kỷ Hợi hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Xanh lục
– Tuổi Kỷ Hợi mệnh Hỏa hợp với các màu: Đen, Xám, Xanh đậm, Vàng, Nâu.

5. Sinh năm Đinh Hợi: 1947 và 2007, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Ất Hợi mệnh Thổ hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu.
– Tuổi Kỷ Hợi mệnh Thổ kỵ với các màu: Xanh lục đậm, Xanh lam, Xanh lục.

[a*_2]