Người Tuổi Mẹo Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

Người Tuổi Mẹo Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

[a*_1]


1. Sinh năm Mẹo: 1963 và 2023, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Mẹo hợp với các màu: Vàng, Trắng, Nâu đất
– Người tuổi Mẹo hợp với các màu: Đỏ, Cam, Hồng.

2. Sinh năm Hamlet: 1915 và 1975, Ngũ hành tương khắc.
– Tuổi Kỷ Mẹo hợp với các màu: Xanh lam, Đen, Trắng
– Người tuổi Mão và mệnh Thủy kỵ với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu, Nâu nhạt.

3. Sinh năm Tân Mão: 1951 và 2011, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Người mệnh Mộc hợp với các màu: Đen, Xanh lam, Xanh lam nhạt, Xanh lục
– Người tuổi Tý mệnh Mộc hợp với các màu: Vàng sậm, Nâu đất, Trắng bạc, Vàng nhạt.

4. Sinh năm Đinh Tỵ: 1927 và 1987, Ngũ hành thuộc Hỏa.
– Tuổi Mẹo mệnh Hỏa hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Xanh lục
– Người tuổi Mão mệnh Hỏa kỵ với các màu: Đen, Xám, Xanh đậm, Vàng, Nâu.

5. Sinh năm Kỷ Mẹo: 1939 và 1999, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Người tuổi Cửu Thổ hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu.
– Tuổi Tý mệnh Thổ hợp với các màu: Xanh đậm, Xanh lam, Xanh lục

[a*_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *