Người Tuổi Mùi Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

Người Tuổi Mùi Hợp Với Màu Gì? Kỵ Những Màu Nào?

[a*_1]


1. Sinh năm Ất Mùi: 1955 và 2015, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Tuổi Mùi mệnh Thổ hợp với các màu: Vàng, Trắng, Nâu đất.
– Tuổi Kỷ Mùi mệnh Kim kỵ với các màu: Đỏ, Cam, Hồng.

2. Sinh năm Quý Mùi: 1943 và 2003, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Tuổi Mùi hợp với các màu: Đen, Xanh lam, Xanh lam nhạt, Xanh lục
– Tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Mộc hợp với các màu: vàng sậm, nâu đất, trắng bạc, vàng nhạt.

3. Sinh năm Đinh Mùi: 1967 và 2027, Ngũ hành tương khắc.
– Tuổi Kỷ Mùi hợp với các màu: Xanh lam, Đen, Trắng.
– Tuổi Kỷ Mùi kỵ với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu đất, Nâu nhạt.

4. Sinh năm Kỷ Mùi: 1979 và 2039, Ngũ hành thuộc Hỏa.
– Tuổi Kỷ Mùi hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Xanh lục.
– Tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa kỵ với các màu: Đen, Xám, Xanh đậm, Vàng, Nâu đất.

5. Sinh năm Tân Mùi: 1931 và 1991, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Tuổi Mùi mệnh Thổ hợp với các màu: Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu.
– Tuổi Kỷ Mùi thuộc Thổ kỵ với các màu: Xanh lục đậm, Xanh lam, Xanh lục.

[a*_2]