Tuổi Dậu Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Hợp Cây Cảnh Nào?

Tuổi Dậu Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Hợp Cây Cảnh Nào?

[a*_1]


1. Sinh năm Quý Dậu: 1933 và 1993, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Người tuổi Dậu hợp với các loại cây: Bạch mã, Lan chi, Lan tuyết, Bạch lan, Ngọc ngân, Ngân hậu, đuôi công, Bạch thủy tiên, Lan ý, Bạch nhung, Kim tiền thảo.

2. Sinh năm Đinh Dậu: 1981 và 2041, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Người tuổi Dậu hợp với Mộc với các loại cây: Hoàng đế xanh, vạn tuế (xanh), ngũ gia bì (xanh lá), Trúc nhật, Cây Kim ngân.

3. Sinh năm Ất Dậu: 1945 và 2005, Ngũ hành tương khắc.
– Người tuổi Dậu hợp với các loại cây: Phát tài núi, Phát tài núi, Kim tiền, Cau phú quý, Trúc mây, Trúc nga, Vạn niên thanh, Tùng, Bách, Hồ đào, Lan rượu, Trúc bách hợp, Trầu bà tay Đức Phật.

4. Sinh năm Đinh Dậu: 1957 và 2017, Ngũ hành thuộc Hỏa.
– Người tuổi Quý Dậu mệnh Hỏa hợp với các loại cây: Cây phong lá đỏ, cây Chuối hột, cây Sa nhân, cây phú quý, cây đế vương đỏ, cây trúc, cây đa đỏ, cây Vani, cây Bao Thanh Thiên, cây bụt, cây hồng môn.

5. Sinh năm Kỷ Dậu: 1969 và 2029, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Người tuổi Dậu mệnh Thổ hợp với các loại cây: Lưỡi hổ viền vàng, Thiết mộc lan, Thiết mộc lan ghép (sọc vàng), Trầu đế vàng và vạn niên thanh, non nước, cau vàng, lan ý (hoa vàng).

[a*_2]