Tuổi Hợi Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Hợp Cây Cảnh Nào?

Tuổi Hợi Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy? Hợp Cây Cảnh Nào?

[a*_1]


1. Sinh năm Tân Hợi: 1971 và 2031, Ngũ hành thuộc mệnh Kim.
– Người tuổi Hợi hợp với các loại cây: Bạch mã hoàng tử, Lan chi, Lan tuyết, Bạch lan, Ngọc ngân, Ngân hậu, đuôi công, Bạch thủy tiên, Lan ý, Bạch nhung, Kim tiền thảo.

2. Sinh năm Kỷ Hợi: 1959 và 2019, Ngũ hành thuộc mệnh Mộc.
– Người tuổi Quý Hợi hợp mệnh Mộc với các loại cây: Cây hoàng đế xanh, vạn tuế (xanh), ngũ gia bì (xanh lá), Trúc nhật, Cây Kim ngân.

3. Sinh năm Quý Hợi: 1983 và 2043, Ngũ hành tương khắc.
– Người tuổi Hợi mệnh Thủy hợp với cây: Phát tài núi, phát tài, phát tài, vàng cầu, trúc mây, trúc tùng, vạn niên thanh, tùng, bách, hồ đào, lan rượu, Trúc bách hợp, Trầu bà tay phật.

4. Sinh năm Ất Hợi: 1995 và 2055, Ngũ hành thuộc Hỏa.
– Người tuổi Quý Hợi hợp với cây: Cây phong lá đỏ, Cây chuối hoàng yến, cây Sa nhân, Cây phú quý, Cây đế vương đỏ, Cây vạn tuế, Cây đa đỏ, Cây vạn tuế, Cây bao báp, cây bụt, cây hồng môn.

5. Sinh năm Đinh Hợi: 1947 và 2007, Ngũ hành thuộc mệnh Thổ.
– Người tuổi Hợi mệnh Thổ hợp với các loại cây: Lưỡi hổ viền vàng, Thiết mộc lan, Thiết mộc lan ghép (sọc vàng), Trầu đế vàng và vạn tuế, vạn niên thanh, cọ vàng, lan ý (hoa vàng) .

[a*_2]