Xem Tuổi Ngọ Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Ngọ Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Tuổi Bính Ngọ sinh năm: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 đều hợp hoặc khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Ngựa hợp với tuổi nào?
Tam hợp: Đó là Dần, Tuất, Ngọ. Giáp Ngọ hợp với Dần (Hổ) và Tuất (Chó).

Tuổi Ngựa khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là lớn, Ngọ trong tứ xung là Tý, Dậu, Mão, Ngọ nên tuổi Ngọ / kỵ là tuổi Tý (con Chuột), tuổi Mão. (Mèo) và Năm Dậu (Gà). ).

[a*_2]