Xem Tuổi Sửu Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Sửu Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Tuổi Sửu: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 đều là những tuổi Hợp hoặc Khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Sửu hợp với tuổi nào?
Tam hợp: Tức là Tý, Dậu, Sửu hợp với tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Dậu (con Gà).

Tuổi Sửu khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là 4 chính xung nên tuổi Sửu nằm trong tứ xung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tuổi Thìn / đại kỵ là tuổi Thìn (con rồng), tuổi Mùi (con dê) và tuổi Tuất (con chó).

[a*_2]