Xem Tuổi Thân Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Thân Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Sinh vào các năm: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 đều là những tuổi Hợp hoặc Khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Thân hợp với tuổi nào?
Tam hợp: đó là Thân (Khỉ), Tý (chuột), Thìn (rồng). Tuổi Bính Thân hợp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Nhâm Thân (con Chuột).

Tuổi Thân khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là tứ đại xung, tuổi Thân nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” mà người xưa có câu “Bính, Thân, kỵ”. Tiger (Hổ), Snake (Rắn) và Pig (Lợn).

[a*_2]