Xem Tuổi Thìn Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

Xem Tuổi Thìn Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

[a*_1]


Tuổi Giáp Thìn sinh vào các năm: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 là Hợp hoặc Khắc với những tuổi sau đây.

Tuổi Thìn hợp với con gì?
Tam hợp: đó là Thân, Tý, Thìn. Tuổi Thìn hợp với Tí (Tý) và Bính Thân (Bính Thân).

Tuổi Giáp Thìn hợp với tuổi nào?
Tứ hành xung là lớn, Thìn ở tứ xung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tuổi Thìn / kỵ tuổi Sửu (con Trâu), tuổi Dê (con Dê) và tuổi Tuất (con chó).

[a*_2]