Lễ tổng kết cuối năm liên minh G5

Ngày 21/1/2017, Công ty G5 Invest và G5 Property đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm 2016 để nhìn lại một năm hoạt động kinh doanh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực …